top of page
Aurinkoagentti_strip.jpg
Aurinkoagentti.png

AURINKOAGENTTI 2.0

VASTUULLISEN AURINKOKASVATUKSEN PUOLESTA.

ETSIMME

PÄTEVIÄ

AGENTTEJA

Oletko täysi-ikäinen, asut Lounais-Suomen alueella ja lasten kanssa tekeminen on sinulle luontaista?

Agenttina toimiminen

Aurinkoagentti-toiminta on varhaiskasvatukseen kohdennettua terveyden edistämisen työtä, jonka avulla ehkäistään syöpään sairastumista. Toiminta perustuu Suomen Syöpäyhdistyksen luomaan toimintakonseptiin, jota on muokattu alueelliseen käyttöön. On tutkittu, että jopa 95 % ihosyövistä voidaan estää, jos auringolta suojaudutaan jo lapsuudesta lähtien oikein. Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta auringon riskeistä, edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta sekä lisätä vanhempien tietoutta lasten aurinkosuojaamisesta.

 

Vapaaehtoiset aurinkoagentit ohjaavat lapsia ja aikuisia aurinkorasvauksessa sadun ja leikin menetelmin yhdessä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen työntekijän kanssa. Agentit jalkautuvat 4–6-vuotiaiden päiväkotiryhmiin. Aurinkoagentit haastatellaan ja koulutetaan tehtävään.

Mikäli kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä tästä

 

VI SÖKER

KUNNIGA

AGENTER

Är du fullvuxen, bor i Sydvästra Finland
och brukar umgås med barn?

Att jobba som agenten

Solagentsverksamheten är en del av hälsofrämjandet inom småbarnsfostran med syftet att förebygga cancer. Verksamheten grundar sig på ett koncept som skapats av Cancerföreningen i Finland och som anpassats för användning regionalt. Forskningen har visat att upp till 95 procent av hudcancerfallen kan förebyggas om man ända från barndomen skyddar sig från sol.

Verksamhetens mål är att öka barnens medvetande om farorna med sol, att få barn att på eget initiativ använda solkräm och att öka föräldrars kunskap om hur barn skyddas för sol.

Via sagor och lek, och tillsammans med en anställd från Sydvästra Finlands Cancerförening, instruerar de frivilliga solagenterna barn att använda solkräm. Agenterna besöker daghemsgrupper för 4-6-åringar. Solagenterna intervjuas och utbildas för sitt uppdrag.

Är du intresserad, kontakta oss här!

Rekry svensk
Rekry
bottom of page