top of page
Aurinkoagentti_strip.jpg
Aurinkoagentti.png

SOLAGENTEN 2.0

ANSVARSFULL UPPFOSTRAN UNDER SOLEN.

Solagenterna 2.0 -verksamheten syftar till att öka medvetenheten både bland barn och bland dem som jobbar med barn om solstrålningens risker, och uppmuntra barn att självmant smörja in sig med solkräm. Solagenterna undervisar med hjälp av sagor, lek och aktiviteter både barn och vuxna om solskydd. Dessutom handleds barnen konkret i att smörja in sig med solkräm innan de går ut.

I verksamheten används material om solskydd som Cancerföreningen i Finland och Sydvästra Finlands cancerförening tagit fram, så som ifyllnadsboken Strandutflykten (Eläinystävysten rantaretki) och Solagenterna 2.0-planscher. Föräldrarna får eget material med anvisningar om solskydd.

Orsaken till hudcancer är nästan alltid solens UV-strålning. Genom att bete sig annorlunda i solen kan man minska risken för hudcancer och hudförändringar orsakade av UV-strålning. Strålningen är speciellt farlig för barns känsliga hud. Ju oftare barnet utsätts för UV-strålning, desto lättare utvecklas hudförändringar till hudcancer. Därför är det viktigt att skydda barn för UV-strålning redan från och med tidig vår.

Det lönar sig att lära barn att skydda sig för solen redan som små, så att det blir en vana att vistas i skuggan, att ha heltäckande kläder och solglasögon samt att använda solkräm.

 

 

Solfrukostkurserna

 

Avsikten med Solfrukostkurserna (Aurinkoaamiainen – kurserna hålls på finska) är att personer som arbetar med barn skall bli mera medvetna om riskerna med solstrålning och lära sig rätt sätt att skydda barn mot solen.

De dagvårdsanställda som deltar i kurserna får materialet kring Solagenterna 2.0, och med hjälp av det kan de fungera som Solagenter i sina daghem. Nästa gång ordnas Solfrukostkurser våren 2021.

bottom of page