top of page
Aurinkoagentti_strip.jpg
Aurinkoagentti.png

AURINKOAGENTTI 2.0

VASTUULLISEN AURINKOKASVATUKSEN PUOLESTA.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen (LSSY) Aurinkoagentti 2.0 -toiminnan tavoitteena on lisätä sekä lasten että lasten parissa toimivien aikuisten tietoisuutta auringon riskeistä ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta. Aurinkoagentit ohjaavat lapsia ja aikuisia aurinkosuojaamisessa sadun, leikin ja toiminnallisten tuokioiden menetelmin. Lisäksi lasten kanssa toteutetaan konkreettinen, ohjattu aurinkorasvaus ennen ulkoilua. 

Toiminnassa käytetään LSSY:n ja Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY:n) lasten aurinkosuojaus-materiaaleja, kuten Eläinystävysten rantaretki -tehtäväkirjaa ja Aurinkoagentti 2.0 -julisteita. Vanhemmille toimitetaan erillinen ohjemateriaali aurinkosuojaamisesta. 

 

Ihosyöpä johtuu lähes aina auringon UV-säteilystä. Aurinkokäyttäytymisellä voidaan vaikuttaa ihosyövän syntyyn ja pienentää UV-säteilyn aiheuttamien ihomuutosten riskiä.  Auringon UV-säteily on vaarallista erityisesti lapsen herkälle iholle. Mitä useammin lapsi altistuu UV-säteilylle, sitä herkemmin ihovauriot kehittyvät ihosyöväksi. Siksi lapset on syytä suojata säteilyltä huolellisesti jo varhain alkukeväästä alkaen.

 

Lapsille kannattaa opettaa auringolta suojautuminen jo pienenä siten, että varjossa oleskelusta, peittävästä vaatetuksesta ja aurinkolaseista sekä aurinkorasvan levittämisestä tulee normaali tapa. 

 

 

Aurinkoagentti-koulutukset

 

Aurinkoagentti-koulutusten tarkoituksena on lisätä lasten parissa toimivien ammattilaisten tietoisuutta auringon riskeistä ja opettaa heitä huolehtimaan oikealla tavalla lasten aurinkosuojauksesta.

 

Koulutuksiin osallistuneet saavat koulutuksista Aurinkoagentti 2.0 -toimintamateriaalit, joiden avulla he pystyvät toteuttamaan Aurinkoagenttitoimintaa edustamissaan päivähoitopaikoissa. Seuraavat Aurinkoagentti-koulutukset järjestetään keväällä 2023

bottom of page